Poštovani čitaoci,

Pokretanjem naučnog časopisa koji imate pred sobom željeli smo da zdravstvenim radnicima približimo najnovija naučna saznanja o medicinskim i javnozdravstvenim problemima sa kojima se suočavaju u praksi, pružimo uvid u stavove vodećih medicinskih autoriteta i informišemo ih o preporukama i smjernicama za njihovo rješavanje koje su dale najznačajnije organizacije i institucije na „evidence based“ osnovi. Angažovali smo vodeće medicinske stručnjake da kroz prizmu vlastitih iskustava i/ili istraživanja sagledaju potrebe, te da svojim radovima daju putokaz šta u postojećim okolnostima treba raditi da bi se povećala efikasnost zaštite i unaprijedio kvalitet života pacijenata. Na osnovu publikovanih tekstova, pripremili smo veliki broj elektronskih testova za kontinuiranu medicinsku edukaciju svih, kojima su ova znanja neophodna. Tako je, kroz simbiozu naučnog časopisa i platforme za virtuelnu edukaciju „Akademije“, u eri digitalne revolucije, nastao novi kvalitet na koji smo veoma ponosni.

Ukratko, tokom prethodne dvije godine rada smo:
– angažovali više od 400 vodećih stručnjaka u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, drugim zemljama Regiona i Evrope, da pišu tekstove ili učestvuju u njihovoj naučnoj evaluaciji prije objavljivanja,
– podstakli veliki broj doktoranada da rezultate svojih istraživanja objave u našem časopisu,
– publikovali 98 radova koji su prošli „double blind“ recenziju i provjeru na plagijarizam,
– objavili 8 svezaka (brojeva) časopisa, sa više od 1.000 stranica visoko kvalitetnog naučnog štiva,
– publikovali u tiražu od 52.000 primjeraka, na jezicima zemalja u regionu (srpski, bosanski, makedonski, crnogorski) i na engleskom jeziku,
– distribuirali časopis do 8.000 ljekara koji rade u zemljama regiona,
– pripremili elektronsko izdanje časopisa koje je pratilo više od 14.000 zdravstvenih radnika iz 29 zemalja svijeta,
– pripremili akreditovali i postavili na platformu za virtuelnu edukaciju „Akademije“, 87 programa konti-
nuirane medicinske edukacije – elektronskih testova, nastalih na bazi tekstova publikovanih u časopisu,
– omogućili korišćenje testova od strane više od 11.000 ljekara i drugih zdravstvenih radnika koji su na ovaj način stekli skoro 37.000 bodova za produženje licenci.

Interakcija sa zdravstvenom profesijom tokom dvogodišnjeg rada uvjerava me da je naš trud bio koristan.

Zahvaljujem svima koji su tome doprinijeli, posebno farmaceutskoj kompaniji Galenika, bez čije finansijske podrške ostvarenje opisanih rezultata ne bi bilo moguće.

Želim vam Srećnu Novu 2024. godinu!

S poštovanjem,

Prof. dr Dragoljub Đokić,
glavni i odgovorni urednik časopisa
Galenika Medical Journal,
osnivač Akademije za kontinuiranu
medicinsku edukaciju

REČ SPONZORA

Drage koleginice i kolege,

GALENIKA, jedan od najsnažnijih brendova koji decenijama dostojno reprezentuje farmaceutsku industriju Republike Srbije, pravi iskorak više, sa neskrivenom željom da pomogne razvoju snažne stručne misli u okviru zdravstvene nege pacijenata.

Svesni da burna vremena donose velike izazove, posebno za one koji hrabro stoje na prvim linijama zajedničke borbe, odlučili smo da sa pozicije generalnog sponzora podržimo stvaranje jednog novog naučnog časopisa, namenjenog vama koji svakog dana nesebično ulažete trud i znanje u očuvanje zdravlja naše populacije.

Nepokolebljivo verujemo u ideju da stručnost nema alternativu i da jedino oslonjeni na medicinu zasnovanu na dokazima možemo biti pobednici nad svakim postojećim i budućim zdravstvenim izazovom. Kao kompanija koja decenijama ima prepoznatljivu i neodvojivu ulogu na dnevnom nivou vaše profesionalne prakse, zajedno sa vama, odolevamo svakoj bolesti ili stanju naših pacijenata, ne pitajući za sate, dane, nedelje i godine posvećenosti, već fokusirano stremeći ka zdravstvenoj dobiti svakog pojedinca.

Danas, želimo da pomognemo više nego ikada, želimo da omogućimo da referentni medicinski podaci postanu dostupni svakom zdravstvenom radniku u našoj zemlji, na maternjem jeziku. Odlučili smo da na tom putu uspemo i ne pitamo za nivo truda koji ćemo uložiti u ovu misiju.

Zahvaljujući hrabrosti i stručnom kapacitetu Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju, rađa se GALENIKA MEDICINSKI ČASOPIS (GALENIKA MEDICAL JOURNAL), naučno glasilo Akademije za kontinuiranu medicinsku edukaciju. Duboko verujemo da će ova jedinstvena stručna literatura biti korisna podrška vašem daljem profesionalnom napretku.

Želimo, da na naš način kažemo

HVALA VAM ZA SVE ŠTO ČINITE.

Vaša Galenika

Uputstvo za recenzente